Úvod » Výtvarný kroužek Zdeňka

Výtvarný kroužek Zdeňka 

VÝTVARNÝ KROUŽEK ZDEŇKA KLUB UNESCO KLADNO

při Zdravotnické škole v Kladně.

LETOŠNÍ ROK JE 54. ŘOČNÍK VÝTVARNÉHO KROUŽKU ZDEŇKA KLADNO.

ZAČÍNÁME PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ A ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ od 15.30 do 17.00 hodin.

Schůzky kroužku jsou každé pondělí nebo úterý ve  Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické  Havířská 114,1 272 01 Kladno, od 15.30 do 17.00 hodin.

Kurz malování a kreslení pro děti od 5-19 let

Výtvarný kroužek  byl založen  na jaře 1965. V letošním školním roce je kroužku padesát let. V současné době jsou vedoucí kroužku Přemysl Povondra (zakladatel kroužku), Zdeňka Povondrová a Aleš Povondra.

Kroužek začínal pod vedením Přemysla Povondry s dětmi devítiletými, po zkušenostech se věk postupně snižoval na dnešních - dovršených pět let a naopak horní věková  hranice se posunula na devatenáct let. Mladší děti se seznamují se základními výtvarnými technikami, důležitá je kresba pro uvolnění zápěstí a vlastně i pro přípravu na školu a práci v kolektivu.

Starší děti se postupně seznamují s grafickými technikami linoryt, suchá jehla, monotyp. Malba tempera, akvarel, pastel a  kresba.

Tématicky jsou veškeré práce zaměřeny na naše i zahraniční soutěže ve kterých se nenásilnou formou prezentuje jak figurální kresba, portrét i krajina, (je to i záležitost motivační..) Každoročně se velká část členů kroužku umisťuje na předních místech v našich i zahraničních soutěžích. Balaton Zánka, Maďarsko, Japonsko, Čína, Německo apod.

Z našich soutěží jsou to Mezinárodní Lidice, Havířov, Kladenská veverka, Dvůr Králové n/ Labem, Krkonošský Národní park, Hradec Králové, Znojmo, Celostátní soutěže Zahrádkáři, Myslivci, z grafických soutěží jsou soutěže EX Libris, a Havířov a další.

Umístění v soutěžích a pravidelná činnost v kroužku pomáhá i v přípravě na talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením. Každoročně začíná úspěšně na těchto školách pracovat 5 -7 členů kroužku..

Techniky:

  • malba
  • kresba
  • grafika (linoryt)
  • koláže

lynorit
lynorit

malování
malování

soutěže
soutěže


 

 

Label

Label